Potrivit OMECTS 5691/2011 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea evaluarii tezelor de abilitare:

Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar, potrivit pct.1 din anexa la Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

CNATDCU numeste comisiile care evalueaza tezele de abilitare si propune ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului acordarea atestatului de abilitare si a calitatii de conducator de doctorat in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pot sustine teza de abilitare numai persoanele care detin titlul de doctor in stiinta si care indeplinesc standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea atestatului de abilitare, adoptate prin ordinele ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4478/2011, nr.4691/2011 si 4692/2011.

Teza de abilitare prezinta in mod documentat realizarile profesionale obtinute ulterior conferirii titului de doctor in stiinta, care probeaza originalitatea si relevanta contributiilor academice, stiintifice si profesionale si care anticipeaza o dezvoltare indepenenta a viitoarei cariere de cercetare si/sau universitare.

Calendarul sesiunilor publice de sustinere a tezelor de abilitare

P1: Matematica si stiinte ale naturii P2: Stiinte ingineresti
P3: Stiinte Biomedicale
P4: Stiinte sociale
P5: Arte si stiinte umaniste
Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN