Decizia CG CNATDCU cu privire la teza de doctorat a doamnei Frunzaverde Doina