Componența comisiei

Președintele comisiei
PINTILIE Lucian – Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Măgurele

CV (ro)

Vicepreședintele comisiei
ENĂCHESCU Cristian  – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

CV (ro)

Membrii comisiei:

 1. ANTOHE Ștefan – Universitatea din Bucureşti

  CV (ro)

 2. AȘTILEAN Simion – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 3. BEU Titus – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 4. BORCEA Cătălin – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”- IFIN-HH Măgurele

  CV (ro)

 5. DINESCU Maria – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR Măgurele

  CV (ro)

 6. DRAGOMAN Daniela – Universitatea din București

  CV (ro)

 7. LUPU Nicoleta – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT din Iaşi

  CV (ro)

 8. MARCU Loredana Gabriela – Universitatea din Oradea

  CV (ro)

 9. MARDARE Diana Mihaela – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

  CV (ro)

 10. POP Viorel – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 11. TIUSAN Coriolan – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 12. VIZMAN Daniel – Universitatea de Vest din Timişoara

  CV (ro)

 13. NENCIU Gheorghe – Academia Română

  CV (ro)

 14. PUȘCAȘ Niculae – Universitatea Politehnica din Bucureşti

  CV (ro)

 15. LEONTIE Liviu – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

  CV (ro)

 

Componența comisiei de contestații

Președintele comisiei
DULIU Octavian –  Universitatea din București

CV (ro)

Membrii comisiei:

 1. CREANGĂ Dorina-Emilia – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

  CV (ro)

 2. LEOPOLD Nicolae – Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 3. STOICA Sabin – Centrul Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică – Filială a INCDFM București

  CV (ro)

 4. TOSA Valer – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM din Cluj-Napoca

CV (ro)

 

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN