Componența comisiei de  Matematică şi ştiinţe ale naturii

 1. Zălinescu Constantin – vicepreședinte – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 
 2. Beltita Daniel – Institutul de Matematică ” Simion Stoilow” din București
 3. Dăscălescu Sorin – Universitatea din București
 4. Gologan Radu-Nicolae – Universitatea Politehnică din București
 5. Timotin Dan –  Institutul de Matematică “Simion Stoilow” din București
 6. Tudor Ciprian – Universite de Lille 1 
 7. Marin Liviu – Universitatea din București
 8. Chițescu Ion – Universitatea din Pitești
 9. Durea Marius –  Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
 10. Postolache Mihai – Universitatea Politehnică din București
 11. Breaz Simion-Sorin – Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj- Napoca 
 12. Petrușel Adrian – Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj- Napoca
 13. Covei Dragoș-Pătru – Academia de Studii Economice din București
 14. Joița Maria – Universitatea Politehnică din București
 15. Groșan Teodor Silviu – Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj- Napoca
 16. Berinde Vasile – președinte – Universitatea Tehnică din Cluj- Napoca 
 17. Crăciun Eduard-Marius

Componența comisiei contestații – Matematică

Președintele comisiei

 SASU Bogdan -Universitatea de Vest din Timișoara

CV (ro)

Membrii comisiei:

 1. SASU Bogdan -Universitatea de Vest din Timișoara

  CV (ro)

 2. ENE Viviana – Universitatea “Ovidius” din Constanța

  CV (ro)

 3. TIBA Dan – Institutul de Matematică “Simion Stoilow” din București

  CV (ro)

 4. HALANAY Andrei -Universitatea Politehnica din București

  CV (ro)

 5. MARINOSCHI Gabriela – Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” din București

  CV (ro)

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN