Componența comisiei

 1. Florea Adina Magda – președinte – Universitatea Politehnica din București 
 2. Muntean Traian – vicepreședinte – Universite Aix- Marseille
 3. Borangiu Theodor – Universitatea Politehnica din București 
 4. Ciocârlie Horia – Universitatea Politehnica din Timișoara 
 5. Filipescu Adrian – Universitatea Dunărea de Jos din Galați 
 6. Manta Vasile – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
 7. Miclea Liviu Cristian – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 8. Nedevschi Sergiu – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 9. Oară Cristian – Universitatea Politehnica din București 
 10. Paraschiv Nicolae – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 11. Pastravanu Octavian – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași 
 12. Patriciu Victor-Valeriu – Academia Tehnică Militară din București 
 13. Popa Mircea – Universitatea Politehnica din Timisoara
 14. Popescu Dumitru – Universitatea Politehnica din București
 15. Precup Radu-Emil – Universitatea Politehnica din Timișoara
 16. Răsvan Vladimir – Universitatea din Craiova 
 17. Țăpuș Nicolae – Universitatea Politehnica din București
 18. Trăușan-Matu Ștefan – Universitatea Politehnica din București
 19. Vințan Lucian Nicolae – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
 20. Andreescu Gheorghe-Daniel – Universitatea Politehnica din Timișoara
 21. Gorgan Dorian – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 

Componența comisiei de contestații 

Președintele comisiei
LEON Florin – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

CV (ro)

Membrii comisiei:

 1. DOBRA Petru – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 2. BALAS Valentina Emilia – Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

  CV (ro)

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN