Componența comisiei

Președintele comisiei
DIMIAN Mihai – Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

CV (ro)

Vicepreședintele comisiei
CIUC Mihai – Universitatea Politehnica din Bucureşti

CV (ro)

Membrii comisiei:

 1. ALBU Felix – Universitatea “Valahia” din Târgoviște

  CV (ro)

 2. ANGHEL Costin – Institut Superieur d’Electronique de Paris (ISEP)

  CV (ro)

 3. COLTUC Dinu – Universitatea “Valahia” din Târgoviște

  CV (ro)

 4. DRAGOMAN Mircea – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT din Bucureşti

  CV (ro)

 5. MÜLLER Alexandru – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT din Bucureşti

  CV (ro)

 6. NECULOIU Dan – Universitatea Politehnica din Bucureşti

  CV (ro)

 7. RUSU Corneliu – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 8. TEODORESCU Horia-Nicolai – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

  CV (ro)

 9. VERTAN Constantin – Universitatea Politehnica din Bucureşti

  CV (ro)

 10. DOGARU Radu  – Universitatea “Politehnica” din București

  CV (ro)

 11. DE SABATA Aldo – Universitatea Politehnica Timişoara

  CV (ro)

 12. TĂRNICERIU Daniela – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

  CV (ro)

 13. BREZEANU Gheorghe – Universitatea Politehnica din Bucureşti

  CV (ro)

 14. GIURGIU Mircea – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 15. VASIU Radu – Universitatea Politehnica Timişoara

  CV (ro)

Componența comisiei de contestații 

 

Membrii comisiei:

 1. ISAR Alexandru – Universitatea Politehnica Timișoara

  CV (ro)

 2. PALEOLOGU Constantin – Universitatea Politehnica din București

  CV (ro)

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN