Componența comisiei

 1. Dogaru Radu – Universitatea Politehnica din București
 2. Dimian Mihai – președinte – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 
 3. Albu Felix – Universitatea Valahia din Târgoviște 
 4. Coltuc Dinu – Universitatea Valahia din Târgoviște
 5. Dragoman Mircea – Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT din București 
 6. Muller Alexandru –  Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT din București
 7. Neculoiu Dan – Universitatea Politehnica din București
 8. Rusu Corneliu – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 9. Teodorescu Horia-Nicolai – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași 
 10. Vertan Constantin – vicepreședinte – Universitatea Politehnica din București 
 11. De Sabata Aldo – Universitatea Politehnica din Timișoara
 12. Tărniceriu Daniela – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași 
 13. Brezeanu Gheorghe – Universitatea Politehnica din București 
 14. Giurgiu Mircea – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 15. Vasiu Radu – Universitatea Politehnica Timișoara

 

Componența comisiei de contestații 

 

Membrii comisiei:

 1. ISAR Alexandru – Universitatea Politehnica Timișoara

  CV (ro)

 2. PALEOLOGU Constantin – Universitatea Politehnica din București

  CV (ro)

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN