Sesizările și anexele lor se depun și se înregistrează oficial la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, conform art. 2, anexa 2 din OMENCS 3482/2016

Adresă: Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, București

Model recomandat pentru sesizare:

Adresă înaintare sesizare

Anexa 1

Anexa 2

Informații suplimentare: sesizariCNATDCU@uefiscdi.ro

Persoană de contact:

Marlena Rotar

tel: 021.307.19.25

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN