Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ al Ministerului Educației, care își desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea CNATDCU este asistată din punct de vedere tehnic de către Secretariatul Tehnic al CNATDCU, a cărui componență nominală a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5068/ 26.08.2021.

Coordonatorul Secretariatului Tehnic al CNATDCU  – Șef Serviciu Secretariat CNATDCU – Elena Panciu

Conform informațiilor afișate pe site-ul oficial al Ministerului Educației www.edu.ro/contact, adresa de e-mail destinată EXCLUSIV solicitărilor formulate în baza Legii 544/ 2001 este următoarea: solicitari544@edu.gov.ro.

Pentru obținerea unor informații de interes, reprezentanții instituțiilor media sunt rugați să se adreseze Biroului de Presă al Ministerului Educației: biroupresa@edu.gov.ro

Orice altă solicitare privind activitatea CNATDCU, cu excepția sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, se va înainta Ministerului Educației și se va înregistra oficial la Registratura instituției, astfel:

sau

Începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 199/2023 a învăţământului superior, UEFISCDI nu mai are atribuții în ceea ce privește sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat.

Sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat și anexele lor se depun și se înregistrează oficial la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), inclusiv prin mijloace electronice, conform art. 4, Anexa nr. 3 din Ordinul nr. 5229/17.08.2020
e-mail: sesizariCNATDCU@uefiscdi.ro
Adresă: Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, București

Conținutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN