• Ordin nr. 3482/24.03.2016 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și ANEXA.

 

  • Ordin nr. 3485/24.03.2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice

 

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 și  Hotărârea de Guvern nr. HG 134/2016 privind modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011.

 

EMITENT: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 15 ianuarie 2016

Ordin nr. 5370 din 29 octombrie 2013 si anexa
privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de analiza a contestatiilor, pentru contestatiile formulate impotriva deciziilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Ordin nr. 4383 din 1 august 2013
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5644/2012 privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Ordin nr. 4205 din 15 iulie 2013 si anexa 
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5644/2012 privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
  •  Ordin nr. 6573 din 27 decembrie 2012
    privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
    EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 27 decembrie 2012
  • Ordin nr. 5648 din 13 decembrie 2013  pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare;   EMITENT: Ministerul Educatiei Naționale; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 20 decembrie 2013
Ordin nr. 5744 din 12 septembrie 2012
privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de analiză a contestațiilor, pentru contestațiile formulate împotriva deciziilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Ordin nr. 5644 din 5 septembrie 2012
privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 7 septembrie 2012

Ordin nr. 3.778 din 23 Aprilie 2011

pentru modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2012
Ordin nr. 5689 din 25 Octombrie 2011
pentru modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 25 octombrie 2011
Ordin nr. 4089 din 20 aprilie 2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate a panelului 4 Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 29 aprilie 2011
Ordin nr. 3982 din 5 aprilie 2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate a panelului 2 Ştiinţe inginereşti din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2011
ORDIN nr. 3.983 din 28 martie 2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 – Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 4 aprilie 2011
ORDIN nr. 3.980 din 25 martie 2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 – Matematică şi ştiinţe ale naturii din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2011
ORDIN nr. 3931 din 17 martie 2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 – Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL cu numărul 191 din data de 18 martie 2011
ORDIN nr. 3.761 din 9 februarie 2011
privind aprobarea componenţei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011
ORDIN nr. 3.760 din 9 februarie 2011
privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011
ORDIN nr. 3.759 din 9 februarie 2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011
Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN