Sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat și anexele lor se depun și se înregistrează oficial la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, inclusiv prin mijloace electronice, conform art. 4, Anexa nr. 3 din Ordinul nr. 5229/17.08.2020

Sesizarea trebuie să conțină, următoarele (art. 3, Anexa nr. 3, Ordin nr. 5229/17.08.2020):

a)să conţină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv: numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă electronică, pentru persoanele fizice, şi date de identificare şi adresele oficiale ale instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc., pentru persoanele juridice, incluse într-un document denumit Date_identificare_autor_sesizare;

b)să conţină date de identificare a tezei de doctorat pentru care se face sesizarea: autor, titlul tezei, instituţia care a eliberat diploma de doctor în baza respectivei teze de doctorat, incluse într-un document denumit Date_identificare_teza;

c)să prezinte, anexat, copii ale documentelor consultate în baza cărora persoana fizică sau juridică formulează sesizarea, cu indicarea surselor de documentare şi a datelor de identificare ale acestora (de exemplu: biblioteci, reviste, cărţi publicate etc.), incluse într-un document/fişier/arhivă electronică denumit “Anexe“;

d)să conţină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete privind nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională ori cu privire la existenţa plagiatului în cadrul tezei de doctorat în cauză, inclusă într-un document denumit “Motivaţie“.

 

E-mail: sesizariCNATDCU@uefiscdi.ro
Adresă: Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, București

 

 

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN