ORDIN Nr. 5381/2016 din 29 septembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN