NEW Ordin nr. 6573 din 27 decembrie 2012
privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 27 decembrie 2012

Ordin nr. 6560 din 20 decembrie 2012
privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 decembrie 2012

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, care îsi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Conform OMECTS 5644, incepand cu data de 7 septembrie 2012, activitatea CNATDCU, in conditiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de catre un secretariat tehnic asigurat de catre compartimentele de specialitate ale MECTS.

Secretariat CNATDCU:

Adresa: General Berthelot 28-30

Telefon: 021/4056206

persoana contact: Daniela Burghila