Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, care îsi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Activitatea CNATDCU este asistată din punct de vedere tehnic de catre un secretariat tehnic asigurat de catre compartimentele de specialitate ale MEC.

Coodonator Secretariat Tehnic CNATDCU – Ion CIUCA 

Adresa: General Berthelot 28-30, sector 1, București 

Telefon: 021/4056206

e-mail: cnatdcu@edu.gov.ro

 

Sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat și anexele lor se depun și se înregistrează oficial la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, inclusiv prin mijloace electronice, conform art. 4, Anexa nr. 3 din Ordinul nr. 5229/17.08.2020

Persoană de contact:

Marlena Rotar
tel: 021.307.19.25
e-mail: sesizariCNATDCU@uefiscdi.ro
Adresă: Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, București

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN