Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, care îsi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Conform OMECTS 5644, incepand cu data de 7 septembrie 2012, activitatea CNATDCU, in conditiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de catre un secretariat tehnic asigurat de catre compartimentele de specialitate ale MECTS.

Coodonator Secretariat Tehnic CNATDCU – Ion CIUCA 

Adresa: General Berthelot 28-30, sector 1, București 

Telefon: 021/4056206

e-mail: cnatdcu@gov.edu.ro