Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, care îsi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Conform OMECTS 5644, incepand cu data de 7 septembrie 2012, activitatea CNATDCU, in conditiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de catre un secretariat tehnic asigurat de catre compartimentele de specialitate ale MECTS.

Adresa: General Berthelot 28-30, sector 1, București 

Telefon: 021/4056206

e-mail: cnatdcu@gov.edu.ro

 

 

TERMENUL DE ÎNCĂRCARE AL APLICAȚIILOR PENTRU CALITATEA DE MEMBRI CNATDCU ÎN MANDATUL 2016-2020, S-A PRELUNGIT PÂNĂ LA DATA DE 03 MAI 2016, ORA 23:59:59

https://www.brainmap.ro

Pentru a soluționa eventualele probleme întâlnite la utilizarea platformei, va rugam sa va adresați la :

support@uefiscdi-direct.ro