Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, care îsi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Activitatea CNATDCU este asistată din punct de vedere tehnic de catre un secretariat tehnic asigurat de catre compartimentele de specialitate ale MEC.

Coodonator Secretariat Tehnic CNATDCU – Ion CIUCA 

Adresa: General Berthelot 28-30, sector 1, București 

Telefon: 021/4056206

e-mail: cnatdcu@edu.gov.ro

 

Sesizările și anexele lor avand ca obiect teze de doctorat se depun și se înregistrează la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Adresă: Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, București

Persoană de contact:

Marlena Rotar

tel: 021.307.19.25

e-mail: sesizariCNATDCU@uefiscdi.ro

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN