Calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiilor de specialitate CNATDCU

 

CALENDARUL INTRUNIRII COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CNATDCU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017