ANDRIEȘ Adrian

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

CV (ro)

 

DELEANU Călin          

Centrul de Chimie Organică “Costin D. Neniţescu” din Bucureşti

CV (ro)

 

ANGHENI Smaranda

Universitatea “Titu Maiorescu” din București

CV (ro)

BANABIC Dorel

Academia Română
CV (ro)

BAUMGARTEN Alexander

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
CV (ro)

RUSU Eugen

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

CV (ro)

ROȘ Viorel

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
CV (ro)

BERINDE Vasile

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
CV (ro)

 BRUSANOWSKI Paul Lucian

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

CV (ro)

BUCUR Alexandru

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti
CV (ro)

CHIRIAC Constantin

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
CV (ro)

CHIRU Anghel

Universitatea “Transilvania” din Braşov
CV (ro)

CREȚAN Remus

Universitatea de Vest din Timişoara
CV (ro)

BÂRGĂOANU Alina

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
CV (ro)

CORNEA Călina Petruța

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
CV (ro)

DEMETRESCU Silvelia Ruxandra

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
CV (ro)

DIMIAN Mihai

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
CV (ro)

DUMITRACHE Ioan

Academia Română
CV (ro)

 MESAROȘ Claudiu

Universitatea de Vest din Timişoara
CV (ro)

PINTILIE Lucian

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Măgurele
CV (ro)

FLOREA Adina Magda

Universitatea Politehnica din Bucureşti
CV (ro)

ȚOPA Vasile

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
CV (ro)

GAVRILAȘ Mihai

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
CV (ro)

GHITTA Ovidiu

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
CV (ro)

 BEURAN Mircea

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti
CV(ro)

GAVRILESCU Maria

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
CV (ro)

IOVU Horia

Universitatea Politehnica din Bucureşti
CV (ro)

MOICEANU Marian

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti
CV (ro)

MORARIU Sorin

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara
CV (ro)

NEDA Ion

Technische Universität Braunschweig
CV (ro)

ROMAN Mihai Daniel

Academia de Studii Economice din Bucureşti
CV (ro)

NEUNER Johan

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
CV (ro)

FETECĂU Cătălin

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
CV (ro)

CRĂCIUN Ioan

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti
CV (ro)

REISZ Robert Doron

Universitatea de Vest din Timişoara
CV (ro)

SANDU-DEDIU Valentina – Secretar General 

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
CV (ro)

Aurel Viorel ȘERBAN

Universitatea ”Politehnica” din Timișoara

CV (ro)

SAVA Florin Alin

Universitatea de Vest din Timişoara
CV (ro)

SIMA Anca Volumnia

Institutul de Biologie și Patologie Celulară “Nicolae Simionescu”
CV (ro)

POP Horia-Florin

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

CV (ro)

VĂCĂREANU Radu

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

CV (ro)

ZAFIU Rodica

Universitatea din Bucureşti

CV (ro)

VOICU Victor

Academia Română

CV (ro)

POP Ioan-Aurel

Academia Română

CV(ro)

 

SINESCU Ioanel

Academia Română

CV (ro)

SIMION Eugen

Academia Română

CV (ro)

SURDU Alexandru

Academia Română

CV (ro)

THEODORESCU Răzvan

Academia Română

CV (ro)

ZAMFIR Nicolae

Academia Română

CV (ro)

SUMEDREA Dorin Ioan

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni

CV(ro)

 

CSABA Roth

Institutul de Cercetări Nucleare RATEN ICN Mioveni

CV (ro)

 

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN