ANDRIEȘ Adrian

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

CV (ro)

ANDRUH Marius – vicepreședinte

Universitatea din Bucureşti
CV (ro)

ANGHENI Smaranda

Universitatea “Titu Maiorescu” din București
CV (ro)

BARBU Viorel – președinte

Academia Română
CV (ro)

BAUMGARTEN Alexander

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
CV (ro)

BĂLAN Corneliu

Universitatea Politehnica din București
CV (ro)

BOB Mircea Dan – Vicepreședinte

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
CV (ro)

BRÎNZĂNESCU Vasile

Institutul de Matematică “Simion Stoilow”
CV (ro)

 BRUSANOWSKI Paul Lucian

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

CV (ro)

BUCUR Alexandru

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti
CV (ro)

BUCUR Maria

Indiana University
CV (ro)

CHIRIAC Constantin

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
CV (ro)

CHIRU Anghel

Universitatea “Transilvania” din Braşov
CV (ro)

CODREA Vlad

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
CV (ro)

COJOCARU Ștefan

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
CV (ro)

CORNEA Călina Petruța

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
CV (ro)

DEMETRESCU Silvelia Ruxandra

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
CV (ro)

DOGARU Radu

Universitatea Politehnica din Bucureşti
CV (ro)

DUMITRACHE Ioan

Academia Română
CV (ro)

DUMITRU Mircea

Universitatea din Bucureşti
CV (ro)

ENĂCHESCU Cristian

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
CV (ro)

FLOREA Adina Magda

Universitatea Politehnica din Bucureşti
CV (ro)

FLORICĂU Dan – VIcepreședinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti
CV (ro)

GAVRILAȘ Mihai

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
CV (ro)

GHITTA Ovidiu

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
CV (ro)

HINESCU Mihail-Eugen

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale “Victor Babeş” – INCDDPSB din Bucureşti

 

CV (ro)

ION Alina Catrinel

Universitatea Politehnica din Bucureşti
CV (ro)

IOVU Horia

Universitatea Politehnica din Bucureşti
CV (ro)

MOICEANU Marian

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti
CV (ro)

MORARIU Sorin

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara
CV (ro)

NEDA Ion

Technische Universität Braunschweig
CV (ro)

NEGREA Bogdan Cristian

Academia de Studii Economice din Bucureşti
CV (ro)

NEUNER Johan

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
CV (ro)

OPREA Tudor

University of New Mexico
CV (ro)

POPESCU Sorin Gabriel

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
CV (ro)

PRUNĂ Ștefan Eugen

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
CV (ro)

REISZ Robert Doron

Universitatea de Vest din Timişoara
CV (ro)

SANDU-DEDIU Valentina – Secretar General 

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
CV (ro)

Aurel Viorel ȘERBAN
Universitatea ”Politehnica” din Timișoara

CV (ro)

SAVA Florin Alin

Universitatea de Vest din Timişoara
CV (ro)

SIMA Anca Volumnia

Institutul de Biologie și Patologie Celulară “Nicolae Simionescu”
CV (ro)

TEODERESCU Remus

Aalborg University
CV (ro)

ȚIPLEA Ferucio Laurentiu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
CV (ro)

VĂCĂREANU Radu

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

CV (ro)

VOICULESCU Octavian

University of Cambridge

 

CV (ro)

ZAFIU Rodica

Universitatea din Bucureşti

CV (ro)

ZAMFIR Nicolae-Victor

Academia Română

CV (ro)