NEW

 

 

 

 

 

Anexa Ordinului 6129/20.12.2016

Ordinul 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare

Ordinul 3121/27.01.2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Ordinul 5648/13.12.2013 – OMECTS  pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

Ordinul 4204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012

Ordinul 3658/29.03.2012 – OMECTS privind aprobarea cuantumului maximal al sumelor de bani percepute de UEFISCDI in vederea acoperirii unor costuri ale procedurii de abilitare

Ordinul 5691/27.10.2011 – OMECTS privind aprobarea Regulamentului de functionare a CNATDCU in vederea evaluarii tezelor de abilitare si a modelului Cererii – tip pentru sustinerea tezei de abilitare

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN