NEW

 

Ordinul 3658/29.03.2012 - OMECTS privind aprobarea cuantumului maximal al sumelor de bani percepute de UEFISCDI in vederea acoperirii unor costuri ale procedurii de abilitare

Ordinul 5691/27.10.2011 – OMECTS privind aprobarea Regulamentului de functionare a CNATDCU in vederea evaluarii tezelor de abilitare si a modelului Cererii – tip pentru sustinerea tezei de abilitare