NEW

 

Ordinul 5648/13.12.2013 – OMECTS  pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

Ordinul 3658/29.03.2012 – OMECTS privind aprobarea cuantumului maximal al sumelor de bani percepute de UEFISCDI in vederea acoperirii unor costuri ale procedurii de abilitare

Ordinul 5691/27.10.2011 – OMECTS privind aprobarea Regulamentului de functionare a CNATDCU in vederea evaluarii tezelor de abilitare si a modelului Cererii – tip pentru sustinerea tezei de abilitare