Componența comisiei

Președintele comisiei
DIACONESCU Răzvan –  Institutul de Matematică “Simion Stoilow” din București

CV (ro)

Vicepreședintele comisiei
MITRANA Victor  – Universitatea din Bucureşti

CV (ro)

Membrii comisiei

 1. CRISTEA Dan – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

  CV (ro)

 2. CZIBULA Gabriela – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 3. IPATE Florentin – Universitatea din București

  CV (ro)

 4. PĂUN Paul Andrei – Universitatea din Bucureşti

  CV (ro)

 5. POP Horia-Florin – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 6. BEIU Valeriu – Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

  CV (ro)

 7. ȚIPLEA Ferucio Laurentiu  – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

CV (ro)

Componența comisiei de contestații

Președintele comisiei
POP SITAR Petrica Claudiu – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CV (ro)

Membrii comisiei

 1. BARBU Tudor –  Academia Română – Filiala Iași

  CV (ro)

 2. PETCU Dana – Universitatea de Vest din Timișoara

  CV (ro)

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN