Componența comisiei

 1. Bucur Alexandru – președinte – Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București 
 2. Băciuț Mihaela – vicepreședinte – Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca 
 3. Forna Norina – Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași 
 4. Greabu Maria – Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București 
 5. Negruțiu Meda-Lavinia – Universitatea de Medicină și Farmacie Victor-Babeș din Timișoara
 6. Roman Alexandra Livia – Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca
 7. Sinescu Cosmin –  Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara 
 8. Ionescu Ecaterina – Universitatea de Medicină și Farmacie  Carol Davila din București 
 9. Popescu Eugenia –  Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași 

Componența comisiei de contestații

Președintele comisiei
DUDEA Diana – Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

CV (ro)

Membrii comisiei:

 1. ȘURLIN Petra – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  CV (ro)

 2. STRATUL Ștefan-Ioan  -Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara

  CV (ro)

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN