Componența comisiei

Președintele comisiei

SAVA Florin Alin  – Universitatea de Vest din Timişoara

CV (ro)

Vicepreședintele comisiei
CREȚU Carmen Mihaela – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

CV (ro)

Membrii comisiei:

 1. BOCOȘ-BINTINTAN Mușata-Dacia – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 2. CHIȘ Vasile – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 3. CIOLAN Lucian Ion – Universitatea din Bucureşti

  CV (ro)

 4. ENOIU Răzvan Sandu – Universitatea “Transilvania” din Braşov

  CV (ro)

 5. GRIGORE Vasilica – Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

  CV (ro)

 6. GROSU Emilia Florina – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 7. ILIESCU Dragoș – Universitatea din Bucureşti

  CV (ro)

 8. MARINESCU Gheorghe – Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

  CV (ro)

 9. PÂNIȘOARĂ Ion-Ovidiu – Universitatea din Bucureşti

  CV (ro)

 10. SZENTAGOTAI-TĂTAR Aurora – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 11. TURLIUC Maria Nicoleta – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

  CV (ro)

 12. VASILESCU Maria Mirela  – Universitatea din Craiova

  CV (ro)

 13. VISU-PETRA Laura – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 14. TEODORESCU Silvia Violeta – Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

  CV (ro)

 15. GHERGUȚ Alois – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

  CV (ro)

 

Componența comisiei de contestații

Președintele comisiei

GAVRELIUC Alin -Universitatea de Vest din Timișoara

CV (ro)

Membrii comisiei:

 1. STĂNESCU Monica Iulia – Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

  CV (ro)

 2. ALBULESCU Ion – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

 3. DINCĂ Margareta – Universitatea “Titu Maiorescu” din București

  CV (ro)

 4. DOBREAN Anca – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

  CV (ro)

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN