Structura Panelului 3: Științe Biomedicale

Preşedintele panelului
Octavian POPESCU – Academia Română, Institutul de Biologie Bucureşti; Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Vicepreședintele panelului
Florin STAMATIAN – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Vicepreședintele panelului
Adrian COVIC – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN