ANUNȚ privind ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE a PROIECTULUI Standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, elaborate de CNATDCU.

Perioadă de desfășurare 27.03.2024 – 20.05.2024.

Link: https://www.edu.ro/dezbatere_publica_standarde_CNATDCU


 

Documente decontare

Propunerile Comitetelor de selecție pentru completarea comisiilor de specialitate ale CNATDCU

Propunerile Comitetelor de selecție pentru completarea comisiilor de contestații ale CNATDCU

om-4097-din-20-06-2017-privind-atribuire-tilului-de-doctor

 

 

EVALUARE TEZE DOCTORAT 

RAPOARTELE DE AUTOEVALUARE PRIVIND ȘCOLILE DOCTORALE CE FUNCȚIONEAZĂ ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ORGANIZATOARE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, 2016

ABILITARE:

 

DOCTORAT 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 și  Hotărârea de Guvern nr. HG 134/2016 privind modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011.

 

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4662 din 01.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, urmare a soluționării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat.

 

RAPOARTELE DE AUTOEVALUARE PRIVIND ȘCOLILE DOCTORALE CE FUNCȚIONEAZĂ ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ORGANIZATOARE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, 2016

 

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND RETRAGEREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2021

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND RETRAGEREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2020

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND RETRAGEREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2019

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND RETRAGEREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2017

I. 1. ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND RETRAGEREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2016

II.

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2024

 

 

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2023

 

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2022

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2021

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2020

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2019

ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2018

1. ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2017

 

II.2. ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2016

 

II.3. ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2015

II.4.  ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2014

II.5.  ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2013

II.6.  ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2012

II.7.  ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2011

II.8.  ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2010

II.9.  ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2009

II.10.ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2008

II.11.ORDINE ALE MINISTRULUI PRIVIND ATRIBUIREA TITLULUI DE DOCTOR, EMISE ÎN ANUL 2007

Continutul site-ului este asigurat de Secretariatul Tehnic al CNATDCU din cadrul MEN